Ester Valkenberg

Geriatriefysiotherapeut en algemeen fysiotherapeut

Sinds 1 januari 2007 ben ik als fysiotherapeut gevestigd in Vinkeveen.
Daarvoor heb ik 11 jaar in een verpleeghuis in Bergen (NH) gewerkt.

Ik vind communicatie tussen therapeut en patiënt erg belangrijk. Wat verwacht de patiënt van de fysiotherapeut, wat is zijn hulpvraag en in hoeverre kan ik hem/haar daar in begeleiden.

Samenwerking is voor mij belangrijk om snel en efficiënt begeleiding/behandeling te kunnen bieden aan de patiënt. Ik ben gewend om te communiceren met de thuiszorg om de verzorging en de behandeling op elkaar af te stemmen. ​

Naast algemeen fysiotherapeut ben ik ook master geriatrisch fysiotherapeut dat wil zeggen dat ik gespecialiseerd ben in het behandelen van ouderen. Ik vind het belangrijk dat ouderen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen (zolang zij dat zelf willen). Ik geef ook adviezen op het gebied van hulpmiddelen en aanpassingen eventueel in samenwerking met de ergotherapeut. Meer informatie vind je onder geriatriefysiotherapie.

Vanaf januari 2015 neem ik deel aan het zorgprogramma valpreventie en COPD i.s.m. de huisartsen en de praktijkondersteuners. Meer informatie vind je onder resp. valpreventie en fysiotherapie bij longaandoeningen.