Valpreventie

Valincidenten zijn de voornaamste veroorzakers van letsel bij mensen van 65 jaar en ouder.
Ongeveer een derde van de over het algemeen gezonde mensen van 65 jaar en ouder valt minstens 1 maal per jaar. Naarmate de leeftijd toeneemt, nemen ook het aantal incidenten en de ernst van de gevolgen hiervan toe.

Valincidenten kunnen ernstige gevolgen hebben, zoals botbreuken, pijn, mobiliteitsbeperking, functionele achteruitgang, verlies van vertrouwen in het uitvoeren van alledaagse activiteiten en verlies van onafhankelijkheid en zelfstandigheid.

Onze praktijk neemt deel aan het zorgprogramma valpreventie, dat is opgesteld door de GES. De GES is een samenwerkingsverband tussen hulpverleners in de eerste lijn in Vinkeveen en Wilnis. Het zorgprogramma dient om tijdig valincidenten te signaleren. De risico’s worden geïnventariseerd door een praktijkondersteuner en een fysiotherapeut bij u aan huis. De aanwezige risicofactoren worden door de huisarts met u besproken en er zal een plan van aanpak worden opgesteld.

Onderdeel van het plan van aanpak kan zijn: Het Otago thuisoefenprogramma. Meer informatie vind je onder het otaga thuisoefenprogramma