Geriatriefysiotherapie

Mensen die ouder en minder beweeglijk worden, kunnen daardoor belemmeringen of klachten ervaren in de dagelijkse activiteiten zoals lopen, opstaan uit de stoel, boodschappen doen, fietsen en uzelf verzorgen. Vaak komt dit voort uit verminderde spierkracht, evenwicht of uithoudingsvermogen.

De geriatrische fysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van ouderen met meervoudige gezondheidsproblemen en een mate van kwetsbaarheid. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten met bijvoorbeeld een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup. Zij heeft kennis van ouderdomsziekten en de daarbij passende fysiotherapeutische behandeling.

De behandeling bestaat vooral uit oefentherapie die gericht is op het zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig functioneren.

De geriatriefysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en eventuele mantelzorgers. Die informeert zij dan bijvoorbeeld over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.